PreSuin

PreSuin er et letopblandeligt, meget velsmagende plantebaseret vådfoder, som vi kan garantere ikke er fortyndet med mælke produkter. Produktet bruges til pattegrise i farestalden og i dagene lige efter fravænning. PreSuin gives til pattegrise 2 gange dagligt og har et meget højt tørstof indhold, som sikrer et højt foderoptag. PreSuin bruges også i tørform lige omkring fravænning iblandet fravænningsfoderet.

presuin

PreSuin er ideelt for producenter der sigter efter:

 • Stærke grise og omkostningseffektive grise ved fravænning

 • Bedre pattegrise kvalitet og sundhed før og efter fravænning

 • Mindre diarre efter fravænning og sundhedsomkostninger på grisene

PreSuin er et pattegrisefoder, der kan anvendes fra 5. levedøgn og gennem resten af diegivningsperioden samt i de første 3 dage efter fravænning opblandet i fravænningsfoderet. Det unikke i PreSuin er, at det er 100 % plantebaseret og vi garanterer, at produktet ikke er fortyndet med mælk – dette er helt nyt! PreSuin er produceret, så det sikrer, at pattegrisene har et stort optag og en god fordøjelse af foderet, selv om det ikke indeholder mælk. Netop det at produktet ikke indeholder mælk, er vigtigt, da det sikrer en effektiv træning i at optage og fordøje plantebaseret foder, som jo er det grisen skal omsætte efter fravænning. Et samlet optag af 350 g PreSuin per pattegris inden fravænning sikrer, at alle grise har et stort foderoptag og en effektiv foderudnyttelse efter fravænning og at risikoen for fravænningsdiarré minimeres betydeligt.

NutriSuin_Big2

PreSuin

 • Fjerner problemer efter fravænning

 • Øger optaget af foder inden og efter fravænning

 • Promoverer dannelsen af en sund tarmflora

 • Sænker foderomkostningen efter fravænning

 • Minimerer eller fjerner fravænnings diarre og sænker dermed medicinforbruget ved fravænning

Også interessant

AutoSuin

BabySuin

babysuin

MaxiVital

maxivital

PreSuin gives til pattegrise 2 gange dagligt. PreSuin opblandes let og hurtigt med AutoSuin maskinen. PreSuin opblandes 3 dage før og efter fravænning med fravænningsfoderet.

PreSuin leveres pallevis i 20 kg’s sække, som er lette at håndtere. PreSuin har en holdbarhed på 6 måneder i uåbnet pakning.

NutriSuin_Big2
autosuin

PreSuin opblandes let og hurtigt med AutoSuin maskinen.

Hvad opnår vi med PreSuin?

PreSuin sikrer perfekt tarmtræning af dine pattegrise. Ingredienserne er af meget høj kvalitet og udvalgt således en optimal enzymtræning opnås sammen med et højt foderindtag inden fravænning. Normalt indtager pattegrisene meget lidt foder i diegivningsperioden og lige efter fravænning. De special producerede ingredienser i PreSuin omdannes effektivt til vækst uden at grisene får diarre. Optage af 400 gram PreSuin før og lige omkring fravænning sikrer at grisene er klar til at optage og fordøje foder fra første fravænnings dag og dermed reduceres eller fjernes fravænnings diarre.
Fordele for dig som producent inkluderer:

 • Problemfri fravænning med grise der vokser 50 – 100 gram mere per dag

 • Lavere omkostninger til foder efter fravænning

 • Meget mere ens og sunde grise efter fravænning

 • Kraftig reduktion i fravænningsdiarre

Klar til at udforske mere?

Ring til os i dag og få et uforpligtende tilbud!